Ogólne cele zabiegu

Cichsza praca silnika

Równa praca silnika

Lepsze odejście od dołu

Stabilność przyspieszenia

Zmniejszenie spalania

Większy zasięg na baku paliwa

Zmniejszenie emisji spalin

Zmniejszenie powstawania nagaru